ForumsInfo

Вход
ALL FORUMS

ЗА НАС

Тази система е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньор на МТСофт в реализирането на проекта е Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките.

С реализирането на проекта за иновативна технология за тематично индексиране на форуми в Българското интернет пространство се осъществява възможността за бързи, точни справки и анализи на Българското интернет форум пространство по дадени теми и проблеми.

За обществото, съществуването на такъв продукт, ще доведе до наличието на по-високо ниво на информационните услуги, свързани с онлайн мониторинга.

виж цялата информация

НАЧИН НА РАБОТА

всички
форуми
които ви
интересуват
  търсене по:

ключови думи
период
  всички
мнения
които ви
интересуват